GLASS WORKS
MENU ZAVRIEŤ MENU

Úvod

Pri realizácií sklenených prvkov a sklenených konštrukcií, ako sú napr.: sklenené dvere, sklenené steny a priečky, sklenené kuchynské zásteny, sprchové kúty, sklenené zábradlia prípadne zložitejšie konštrukcie ako napr. sklenený sauna domček, protihluková presklená robotická bunka, sklenený plot, nepriestrelné zasklenie koľajového vozidla a mnoho iných ďalších, dbáme na dôležité faktory, medzi ktoré nepochybne patrí:

 

Kvalita, bezpečnosť a  Elegancia

Kvalita – Pod kvalitou sa u nás rozumie dodávka certifikovaných kovaní, skla a materiálov, ktoré podliehajú výrobe podľa platných a aktuálnych technických európskych noriem.

Bezpečnosť – Ochrana zdravia, života a majetku našich klientov je pri realizácii sklenených konštrukcií resp. konštrukcií so sklom u nás na prvom mieste. Návrh, projektovanie a montáž podlieha kritériám podľa platných STN EN. Vysoký dôraz kladieme na správne a certifikované kotvenie konštrukcií a jednotlivých kovaní.

Elegancia a štýl – Tieto faktory sú v dnešnej dobe náročnej na kvalitu a vzhľad finálneho stavu pri navrhovaní každého našeho riešenia od začiatku podstatnou a nosnou myšlienkou celej realizácie.

Komplexnosť

Predprojektová fáza – Naša práca začína oslovením zo strany klienta, následne pokračuje predrealizačným konzultingom, z čoho vzíde príprava návrhu realizácie, ktorá pozostáva zo zhodnotenia stavebnej pripravenosti a prípravy potrebných úprav a zhodnotenia prepojiteľnosti stavebných prvkov so skleneným prvkom alebo sklenenou konštrukciou, tak aby ostala zachovaná funkčnosť všetkých stavebných prvkov. Na základe zhodnotenia stavu je možné predostrieť klientovi finančnú a časovú náročnosť projektu.

Projektová fáza – Zameranie, prípadná úprava stavebnej pripravenosti v spolupráci s investorom alebo stavebníkom, spracovanie vizualizácie, zhotovenie výkresovej dokumentácie, výroba a dodanie materiálov a skla, realizácia a montáž, odovzdanie dokumentácie

Poprojektová fáza – Záručný prípadne pozáručný servis