GLASS WORKS
MENU ZAVRIEŤ MENU

Naše služby

Portfólio poskytovaných služieb je úzko späté so samotnými sklenenými realizáciami, resp. so sklom ako takým. Vhodnosť výberu typu skla, typu materiálu, povrchovej úpravy, kovaní, doplnkov a príslušenstva, toto všetko a nielen to, sú parametre sklenených konštrukcií, s ktorými Vám radi pomôžeme.

Statika konštrukcie zo skla? Navrhnutie konštrukcie podľa platnej legislatívy a STN EN? Finálna podoba realizácie? Zmanipulovanie obrovskej váhy a rozmerov skla? Aj na tieto otázky máme riešenie, či už statickým výpočtom, návrhom projektu, vizualizáciou Vašej sklenenej realizácie alebo zmanipulovaním sklenených tabulí pomocou manipulátora.

Veríme, že naša ponuka služieb spĺňa Vaše očakávania a budeme sa tešiť na vzájomnú spoluprácu.